Kdy a čím stříkat, aby to fungovalo

Tento článek je určen především těm, kteří nemají dostatečné zásoby dnes již legálně nesehnatelných insekticidů typu Confidor, Actara apod. Ty už, stejně jako staré a velice účinné organofosfáty, bohužel opravdu v ČR skončily. Je tedy na nás, abychom se naučili používat přípravky, které nám trh nabízí s vědomím, že ochrana proti živočišným škůdcům bude poněkud složitější. Pokud si ale osvojíte několik málo zásad, i s tím, co nám zůstalo, můžeme proti škůdcům bojovat úspěšně.

Zásady zde uvedené pro insekticidy platí i pro ostatní skupiny pesticidů (fungicidy, akaricidy)

Zásada číslo 1

Vybírejte přípravky spíš podle účinné látky (bývá uvedena na příbalovém letáku, na krabičce zřídka), než podle názvu. Ten bývá leckdy zavádějící!

InporoPřípravek proti všemu a na všem, na kaktusech ale hlavně na h…!

Insekticidních účinných látek, které se dají koupit v malospotřebitelském balení a jsou vhodné pro ošetření kaktusů a sukulentů, je jen několik.

´ acetamiprid

´ deltamethrin

´ lambda-cyhalothrin

´ flupyradifurone

´ tau-fluvalinate (na Slovensku)

´ a to je vše.

Jedna účinná látka – mnoho přípravků

Je to tak. Výrobců a distributorů je mnoho a každý musí mít pro svůj produkt vlastní název. Takže např. acetamiprid seženete vtěchto přípravcích - ACEPTIR 200 SE, APIS 200 SE, CAREO Combi Granulát proti škůdcům, CAREO Combi Tyčinky proti škůdcům, CAREO Postřik proti škůdcům, MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN MIZU 120 SL, SUBSTRAL CAREO ULTRA – POSTŘIK PROTI ŠKŮDCŮM!

Deltamethrin vtěchto - DECIS AL, DECIS FORTE, DECIS MEGA, DECIS PROTEC - dnes Sanium Ultra, DELCAPS 050 CS, DELMETROS 100 SC, DELTOP 050 CS, FAST M, GRANPROTEC, KORON 100 SC, POLECI, SCATTO, SANIUM ULTRA (ostatní Sanium xxxx - flupyradifurone)

Nejjednodušší a přitom dostatečné rozdělení účinných látek, potřebné k tomu, abychom si dokázali odvodit, kdy a jak ji použít:

´ Kontaktní:

´ pyrethroidy – vše, co má koncovku –thrin (deltamethrin, cypermethrin, …) a tau-fluvalinate

´ přípravky např. Karate ZEON, Decis Protec, Sanium Ultra, Mavrik 2F

´ Systémové:

´ neonikotinoidy, dnes dostupný pouze acetamiprid (Mospilan apod.)

´ flupyradifurone (Sanium Systém)

´ do skupiny neonikotinoidů patří i oblíbené přípravky Confidor (Warrant) a Actara, které ale dnes seženete pouze jinak než v obchodě nebo na českém e-shopu, tedy takzvaně „na černo“

Jak přípravky fungují:

´ Kontaktní:

  • Zabíjejí škůdce dotykem, tedy např. přímým zásahem při aplikaci, pohybem škůdce po postříkané ploše, případně jejím požitím.
  • Okamžitá účinnost je vysoká, ale trvá krátkou dobu od několika hodin do max. 3 dnů. Často uváděné dlouhé reziduální působení je bohužel spíš zbožným přáním distributorů.

´ Systémové:

  • Účinná látka je rostlinou vstřebána a rozvedena do celého těla nad úrovní vstupu – akropetálně. Škůdce umírá po jejím nasátí.
  • Okamžitá kontaktní účinnost je nižší, systémový účinek ale zůstává vysoký delší dobu (cca 8 – 14 dnů).
  • Bazipetální rozvod ÚL (tedy do kořenů) probíhá pouze u spirotetramatu (Movento).

Proč nám zůstaly pouze dvě skupiny účinných látek?

´ nízká toxicita vůči teplokrevným živočichům včetně člověka

´ rychlé odbourávání účinné látky neboli krátká doba perzistence

Bohužel se zároveň jedná i o přípravky s nižší celkovou účinností, která navíc trvá jen krátkou dobu (u různých přípravků 1 – cca 20 dnů).

Oblíbené neonikotinoidy Confidor apod. byly u kaktusů účinné řadu měsíců, za určitých podmínek až 1 rok. Právě dlouhá doba perzistence a z ní vyplývající nebezpečí kumulace reziduí byla hlavním důvodem pro zákaz používání těchto přípravků mimo vyjmenované výjimky.

Jak z toho ven (zásady č. 2 - 6)?

´ Insekticidy používat cíleně v případě napadení. Dlouhodobá prevence není možná.

´ Jako obhajitelná prevence se dá označit pouze ošetření nově zařazovaných rostlin do sbírky ve smyslu, co kdyby na nich něco bylo.

´ V případě výskytu škůdce vždy opakovaná aplikace v rozmezí 5 – 7 dní.

´ Z důvodu antirezistentní ochrany při těchto aplikacích střídat přípravky z různých skupin. Nestačí jen různé přípravky téže skupiny.

´ Ideální sled: 1. aplikace kontaktní pyrethroid, 2. aplikace systémový acetamiprid nebo flupyradifurone, tedy jako první VŽDY přípravek kontaktní, jako druhý pokud možno systémový.

Z výše uvedeného vyplývají další důležité zásady:

´ V době vegetačního klidu používat vždy kontaktní přípravky. Systémové nemají smysl, nejsou potřebným způsobem vstřebány a rozváděny v těle rostliny.

´ Vzhledem k nutnosti opakovaných aplikací a krátké doby účinnosti je třeba první aplikací zlikvidovat přítomné dospělce, případně larvy (nymfy). Proto jako první volíme kontaktní přípravek.

´ Velmi brzy se však začnou líhnout noví jedinci z nakladených vajíček. Vzhledem k delší době líhnutí je potřeba pro druhou aplikaci volit přípravek systémový s delší reziduální účinností.

´ Všechny dnes sehnatelné přípravky mají velmi dobrou selektivitu vůči rostlinám. Použijte vždy maximální doporučenou dávku pro okrasné rostliny (nebo raději ještě víc).

Krátce k akaricidům (proti sviluškám):

´ Všechny akaricidy jsou kontaktní, účinkují však relativně dlouho.

´ Vždy opakovat aplikaci a střídat přípravky.

´ Pro první aplikaci se hodí Vertimec (likviduje nymfy a dospělce, ne vajíčka) nebo Floramite (rychlý účinek na všechna stadia)

´ Druhá aplikace – Nissorun. Likviduje vajíčka a nymfy, dospělce sterilizuje. Na rostlině vydrží 6 – 8 týdnů!

´ U všech platí, že rostliny musí být aplikací důkladně omyty!

Krátce k fungicidům (proti houbovým chorobám):

´ Většina vhodných pro kaktusy je systémová, avšak i s velmi dobrým kontaktním účinkem.

´ Na podzim jako prevence před zimováním je vhodná hlavně ochrana proti monilióze – Revus Top, Switch.

´ Konec června a v případě typického bouřkového počasí (vysoká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu, dusno) i v srpnu – nebezpečí napadení vysoce agresivní houbou rodu Drechslera (Bipolaris). Je známá jako takzvaná helmintosporióza a je nebezpečná hlavně pro rody Sclerocactus, Pediocactus, Rebutia… - stříkat azol + strobilurin (např. Askon nebo tank-mix Ortiva + Score, Folicur, Magnicur Fungimat apod.)

´ Účinná látka ze skupiny azolů se pozná podle koncovky -conazole

´ Účinná látka ze skupiny strobilurinů se pozná podle koncovky -strobin

´ Na rozdíl od insekticidů a akaricidů proti houbovým chorobám je třeba zasahovat již preventivně při vzniku podmínek vhodných pro šíření hub. Již napadené rostliny se dají někdy (neplatí všeobecně) zachránit pouze vyřezáním napadeného pletiva do zdravé tkáně.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace